Clare Mathias - Kōya Shōsei
Watercolors, Sumi-e Brush Painting, Haiku and Zen

Feather Weight (Ink & Watercolour)